مهندسین مشاور روشنایی نور گستر

نام واحد: شرکت مهندسین مشاور روشنایی نور گستر
کد: ST910200
مسؤول: مهندس حنیفی
تلفن: 88615705-9
فکس: 88042455
آدرس: تهران خیابان شیراز جنوبی - خیابان 68 غربی - پلاک 9
گروه: دایرکتوری > تاسیسات و ساختمان > مهندسین مشاور
تعداد بازدید:120